Top prawo jazdy kat b Secrets

Je?li chcesz zosta? zawodowym kierowc? (przewozi? osoby i rzeczy) - we? udzia? w dodatkowym szkoleniu – uzyskasz wtedy kwalifikacj? wst?pn?. Je?li masz ju? kwalifikacj? wst?pn? albo ubiegasz si? o ni? - sprawd? poni?ej, jaki jest minimalny wiek w poszczególnych kategoriach:Najcz??ciej otrzymanie orzeczenia lekarskiego jest formalno?ci?, jednak w

read more